Zabezpieczone: Szkolenie BHP – podstawowe

Nauczyciel

Sylwia Wiśniewska

Kategoria

Szkolenia BHP

Uczestnicy kursu

Wciąż nie ma uczestnika

Opinie o kursie

Nie ma żadnych opinii

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Nasi główni nauczyciele

Trenerka biznesu, mówca i orędowniczka nieustającego rozwoju - swoje szkoleniowe pasje zaczęła rozwijać jeszcze w czasie dziesięcioletniej kariery zawodowej w korporacji. Doświadczenia te, w połączeniu z pracą w dziale zasobów ludzkich, rozpaliły w niej pragnienie rozbudzania w ludziach motywacji do działania oraz pokazywania sposobów i ścieżek, którymi mogliby podążać aby osiągać wyznaczone cele.

Cena : 100 zł

Rodzaj szkolenia : Szkolenie BHP

Pytanie

    Strona internetowa współfinansowana że środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2
    "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
    objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020